Forum Experts

Vitaliy Podolskiy

Vitaliy Podolskiy

Co-Founder, Managing Partner, HoReCa Band Group Ltd.