Forum Experts

Sergey Merzlyakov

Sergey Merzlyakov

Deputy Head, Laboratory, HSE University