Forum Experts

Natalya Yamshchikova

Natalya Yamshchikova

Director, SIBUR Corporate University