Forum Experts

Alexander Bedniy

Alexander Bedniy

Vice-Rector, Lobachevskiy Nizhegorod University