Forum Experts 2018

Yuliya Vesterovskaya

Yuliya Vesterovskaya

Head, Corporate University of Sheremetyevo Airport