Forum Experts 2018

Vitaliy Podolskiy

Vitaliy Podolskiy

Co-Founder, Managing Partner, HoReCa Band Group Ltd.