Forum Experts 2018

Mikhail Matovnikov

Mikhail Matovnikov

Senior Managing Director, Chief Analist, Sberbank of Russia