Forum Experts 2018

Evgeniy Shlyakhto

Evgeniy Shlyakhto

General Director, Almazov National Medical Research Centre